ทิวฟ้า https://tuephar.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-10-2006&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-10-2006&group=26&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานจัญไรวางแผงแล้วจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-10-2006&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-10-2006&group=26&gblog=1 Sat, 14 Oct 2006 13:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=06-10-2006&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=06-10-2006&group=15&gblog=8 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวเชียงใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=06-10-2006&group=15&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=06-10-2006&group=15&gblog=8 Fri, 06 Oct 2006 15:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=7 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาเปลี่ยน เพลงไม่เปลี่ยน 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=7 Wed, 27 Sep 2006 15:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=6 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาเปลี่ยน เพลงไม่เปลี่ยน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=15&gblog=6 Wed, 27 Sep 2006 15:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-09-2006&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-09-2006&group=15&gblog=5 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาเปลี่ยน เพลงไม่เปลี่ยน 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-09-2006&group=15&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-09-2006&group=15&gblog=5 Sat, 30 Sep 2006 14:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=22-09-2006&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=22-09-2006&group=15&gblog=4 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=22-09-2006&group=15&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=22-09-2006&group=15&gblog=4 Fri, 22 Sep 2006 16:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=26-09-2006&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=26-09-2006&group=15&gblog=3 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงนี้อีกแล้ว : ก็มันตรงใจใครบางคนอ่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=26-09-2006&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=26-09-2006&group=15&gblog=3 Tue, 26 Sep 2006 13:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-10-2006&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-10-2006&group=15&gblog=2 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งวันในใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-10-2006&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-10-2006&group=15&gblog=2 Sun, 08 Oct 2006 13:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-09-2006&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-09-2006&group=15&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ในห้องของหัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-09-2006&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-09-2006&group=15&gblog=1 Sun, 17 Sep 2006 17:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=13-09-2006&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=13-09-2006&group=12&gblog=5 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[มารู้จักโรคเหงือกกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=13-09-2006&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=13-09-2006&group=12&gblog=5 Wed, 13 Sep 2006 18:57:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=18-10-2006&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=18-10-2006&group=12&gblog=4 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ตัวเลขในงานเขียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=18-10-2006&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=18-10-2006&group=12&gblog=4 Wed, 18 Oct 2006 18:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=12&gblog=3 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[โนเบลสาขาวรรณกรรม 2006]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=12&gblog=3 Tue, 17 Oct 2006 18:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=12&gblog=2 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวพลูโต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=12&gblog=2 Tue, 12 Sep 2006 21:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-10-2006&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-10-2006&group=12&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนหนังสืออย่างไรไม่ให้ซ้ำและย่ำอยู่กับที่ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-10-2006&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-10-2006&group=12&gblog=1 Thu, 12 Oct 2006 4:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=11&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานดาวลูกไก่ ( ^ v ^ )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=12-09-2006&group=11&gblog=1 Tue, 12 Sep 2006 21:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=10&gblog=5 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูกาลสอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-09-2006&group=10&gblog=5 Wed, 27 Sep 2006 10:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=29-08-2006&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=29-08-2006&group=10&gblog=4 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักทายในวันฝนริน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=29-08-2006&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=29-08-2006&group=10&gblog=4 Tue, 29 Aug 2006 22:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-08-2006&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-08-2006&group=10&gblog=3 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[รินชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-08-2006&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-08-2006&group=10&gblog=3 Wed, 30 Aug 2006 20:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-09-2006&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-09-2006&group=10&gblog=2 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[งานกีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-09-2006&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=08-09-2006&group=10&gblog=2 Fri, 08 Sep 2006 22:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=04-09-2006&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=04-09-2006&group=10&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[กูเป็นนักศึกษา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=04-09-2006&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=04-09-2006&group=10&gblog=1 Mon, 04 Sep 2006 19:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-08-2006&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-08-2006&group=9&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเพลงของทิวฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-08-2006&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=27-08-2006&group=9&gblog=1 Sun, 27 Aug 2006 1:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=19-04-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=19-04-2007&group=3&gblog=9 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA["กระเทย" หรือ "กะเทย"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=19-04-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=19-04-2007&group=3&gblog=9 Thu, 19 Apr 2007 19:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-04-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-04-2007&group=3&gblog=8 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA["ผลส้มสีน้ำเงิน" วางจำหน่ายที่งานสัปดาห์หนังสือแล้วจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-04-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-04-2007&group=3&gblog=8 Sat, 07 Apr 2007 16:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=31-03-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=31-03-2007&group=3&gblog=7 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลส้มสีน้ำเงิน : กวีนิพนธ์แห่งความเข้าใจและความรักที่แท้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=31-03-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=31-03-2007&group=3&gblog=7 Sat, 31 Mar 2007 13:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=3&gblog=6 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[ทันตะ จุฬาฯ และ ภูมิปัญญาของชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=17-10-2006&group=3&gblog=6 Tue, 17 Oct 2006 16:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-02-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-02-2007&group=3&gblog=5 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[วาเลนไทน์ที่แสนเศร้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-02-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=14-02-2007&group=3&gblog=5 Wed, 14 Feb 2007 19:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=24-01-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=24-01-2007&group=3&gblog=4 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 63]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=24-01-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=24-01-2007&group=3&gblog=4 Wed, 24 Jan 2007 16:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=11-11-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=11-11-2006&group=3&gblog=3 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เพิ่งฟื้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=11-11-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=11-11-2006&group=3&gblog=3 Sat, 11 Nov 2006 16:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-02-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-02-2007&group=3&gblog=2 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นห่วงนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-02-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=07-02-2007&group=3&gblog=2 Wed, 07 Feb 2007 20:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-01-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-01-2007&group=3&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-01-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=30-01-2007&group=3&gblog=1 Tue, 30 Jan 2007 21:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=01-09-2006&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=01-09-2006&group=2&gblog=5 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[รวยรวย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=01-09-2006&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=01-09-2006&group=2&gblog=5 Fri, 01 Sep 2006 15:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=4 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=4 Sat, 09 Sep 2006 21:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=3 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[season change]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=09-09-2006&group=2&gblog=3 Sat, 09 Sep 2006 15:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=23-08-2006&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=23-08-2006&group=2&gblog=1 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยรู้สึกไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=23-08-2006&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=23-08-2006&group=2&gblog=1 Wed, 23 Aug 2006 15:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=10-09-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=10-09-2009&group=1&gblog=2 https://tuephar.bloggang.com/rss <![CDATA[Final Destination โกงตายทะลุตาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=10-09-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuephar&month=10-09-2009&group=1&gblog=2 Thu, 10 Sep 2009 15:15:27 +0700